نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری «لوئیس فراخان» رهبر جنبش اُمت اسلام آمریکا، پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ با حضور اصحاب رسانه در سالن کنفرانس شبکه تلویزیونی پرس تی وی برگزار شد.
عکس: حسین مرصادی
1397/08/17 - 12:24
دریافت کل گزارش تصویری
http://fna.ir/bpmjmv
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»
نشست خبری رهبر جنبش «امت اسلام»